T O O L S
[ Enter ] = NextTrack

[ Ctrl + ][ Ctrl - ] = Zoom sur pochette

T I M E
••